ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 – Toepasselijk recht

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod/verkoop van WAW Collectibles. Bij het plaatsen van een bestelling door de klant via www.wawc.be verklaart deze kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, deze gelezen en begrepen te hebben.

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Onze leveringen vinden uitsluitend plaats onder de ondervermelde algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd.

Alle afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn enkel mogelijk mits de schriftelijke toestemming van WAW Collectibles.

 

Artikel 2 - Assortiment

Al onze artikelen worden voorzien van een korte beschrijving met duidelijke indicatie of het gaat over een ‘NIEUW’ of ‘TWEEDEHANDS’ artikel.

Artikelen gemarkeerd als ‘NIEUW’ bevinden zich nog steeds in de originele en ongeopende verpakking, ongeacht de ouderdom of jaar van productie. Als de verpakking toch gebruikssporen zou vertonen staat dit ook duidelijk aangegeven in de objectbeschrijving. De staat van de verpakking zelf doet geen afbreuk aan de nieuwstaat van het artikel zelf.

Artikelen die gemarkeerd zijn als ‘TWEEDEHANDS’ kunnen gebruikssporen vertonen en zijn meestal ook niet meer voorzien van de originele verpakking. Ook de algemene staat is eveneens duidelijk omschreven in de objectbeschrijving.

Artikelen gemarkeerd als ‘NIEUW’en/of ‘TWEEDEHANDS’ zijn steeds voorzien van gedetailleerde foto’s gemaakt door WAW Collectibles zelf  of aangeleverd door onze leveranciers tenzij anders vermeld in de objectbeschrijving. Men koopt volgens het principe ‘Wat je ziet is wat je krijgt’.

Meer gedetailleerde of bijkomende foto’s kunnen steeds via het contactformulier aangevraagd worden.

 

Artikel 3 – Bestellingen

Alle aangeboden artikelen op onze website zijn normaliter in voorraad met uitzondering van pre-orders.

Geplaatste bestellingen dienen binnen de 14 dagen te worden betaald. Bij niet betaling binnen deze voorziene termijn zal uw bestelling automatisch geannuleerd worden. WAW Collectibles behoud zich het recht om hiervoor al dan niet een administratieve/annulatie kost in rekening te brengen ten bedrage van 5 euro te vermeerderen met 10% van de totaalsom. Bij het niet betalen zal de koper in gebreke gesteld worden binnen het daartoe voorziene wettelijke kader.

Artikelen die besteld en betaald werden worden niet terugbetaald mocht U alsnog van de aankoop afzien. Dit bedrag zal omgezet worden in een tegoed bon die gebruikt kan worden bij een volgende aankoop in onze webshop.

Bovenvermelde voorwaarden zijn niet van toepassing op pre-orders die eventueel door onze leveranciers geannuleerd worden. WAW Collectibles zal de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Bestellingen kunnen eveneens door ons geannuleerd worden, al dan niet met opgave van de reden van de annulering. De reeds ontvangen betalingen worden binnen de 10 werkdagen terugbetaald aan de klant.

 

Artikel 4 – Betaling en aanvaarde betaalmethodes

Geplaatste bestellingen dienen binnen de 14 dagen te worden betaald. Voor betalingen via overschrijving worden geen extra kosten aangerekend. Voor alle andere betaalmethodes zijn er wel extra kosten van toepassing. Deze worden duidelijk weergegeven bij het finaliseren van uw online betaling.

Wij aanvaarden de volgende betaalmethodes: 

 

Artikel 5 – Verzending en verzendkosten

Alle bestellingen worden -na ontvangst van de betaling- binnen de 5 werkdagen verwerkt en verzonden met uitzondering van feestdagen, jaarlijkse vakantie of overmacht. In al onze verzendkosten zitten automatisch alle verwerkingskosten- en verpakkingsmaterialen verrekend.

Na verzending ontvangt U van WAW Collectibles een tracking nummer om de bestelling verder online te kunnen opvolgen.

 

Artikel 6 - Levering

Voor alle leveringen werkt WAW Collectibles samen met Bpost DPD. WAW Collectibles draagt de verantwoordelijkheid over de artikelen tot en met de overdracht aan de logistieke partner. Hierna draagt de vervoerder het risico tot aan de effectieve aflevering aan de klant.

WAW Collectibles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen inzake levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen.

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van WAW collectibles tot de betaling volledig is voldaan.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht

De klant dient eerst een kennisgeving te versturen naar info@wawc.be vooraleer een artikel te retourneren. De klant zal daarna een mail ontvangen met de nodige retour informatie. De klant heeft het recht de artikelen te retourneren binnen de 5 dagen zonder opgave van reden(en). Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de klant de bestelling heeft ontvangen. Na verloop van deze periode verklaard de klant zich definitief akkoord en worden er geen retourneringen meer aanvaard.

De klant kan alleen gebruikmaken van het herroepingsrecht indien de betreffende artikelen compleet, ongeopend, ongebruikt, onbeschadigd zijn en/of productiefouten vertonen die de normale werking of gebruik kunnen belemmeren.

Alle artikelen dienen geretourneerd te worden in de originele en ongeopende verpakking(en). Gratis promotie artikelen die bij het product werden meegeleverd dienen eveneens geretourneerd te worden in de originele en ongeopende verpakking(en).

Alle retour artikelen dienen met zorg verpakt te worden om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. De aankoopsom zal binnen de 30 kalenderdagen terugbetaald worden na ontvangst van de artikelen, mits ze in originele staat geretourneerd werden zoals hierboven omschreven.

Wanneer een artikel niet in aanmerking komt voor terugname zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden met duidelijke vermelding van de reden van weigering. Het artikel kan nadien wel opnieuw door de klant afgehaald worden in ons magazijn na afspraak.

Indien de klant het artikel niet afhaalt binnen de 14 dagen na een weigering tot terugname omwille van één van de bovenvermelde redenen zal het artikel automatisch opnieuw eigendom worden van WAW Collectibles.

Het herroepingsrechts is niet van toepassing op goederen die na afspraak afgehaald worden aangezien deze ter plaatse nagekeken kunnen worden.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing op;

 

Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping

De retourneerkosten zijn ten laste van de klant tenzij anders overeengekomen. Terugzending dient te gebeuren via Bpost of door afgifte in ons magazijn na afspraak.

De verzendkosten die gemaakt worden voor het versturen van de vervangende artikelen zijn voor rekening van WAW Collectibles.

 

Artikel 11 – Privacy - Klantgegevens

De door de klant verstrekte contactgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de transactie en zullen verder niet aangewend worden voor andere commerciële doeleinden of doorgegeven worden aan derden tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming werdt gegeven door de klant.

De klant verbindt zich er eveneens toe correcte contactgegevens te verstrekken zodat alle transacties probleemloos afgehandeld kunnen worden.

WAW Collectibles kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie verstrekt door de klant.

 

Artikel 12 – Contact- en financiële gegevens onderneming

WAW (Weird And Wonderful) Collectibles

Website: www.wawc.be
E-mail: info@wawc.be
Tel.: +32 (0) 479 19 80 48
B.T.W. nr. : BE 0677.555.292